(Per arribar al restaurant mitjançant el google maps es recomana introduir el carrer Mossèn Jacint Verdaguer)
(Para llegar al restaurante mediante el google maps se recomienda introducir la calle Mossèn Jacint Verdaguer)
(Is recommended to look for Mossèn Jacint Verdaguer street to get there when using google maps)

Axol Restaurant © 2019